Coaching voor jongeren

Coaching voor jongeren is bedoeld voor jongeren die zowel in een gezin als zelfstandig wonen.
Er zijn situaties of vaardigheden die de jongere net niet beheerst. Ondersteuning van een coach kan dan prettig zijn. Bijvoorbeeld ondersteuning bij het deelnemen aan activiteiten (leren samenwerken), ondersteuning bij de administratie, ondersteuning bij de zelfredzaamheid of huishouding, ondersteuning bij de persoonlijke verzorging, ondersteuning bij levensvragen.

Coaching voor het gezin

De coach kan het gezin ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld door taken over te nemen, zoals begeleiden naar sport of vrijetijdsbesteding, begeleiden bij de persoonlijke verzorging. Het gezin heeft op deze manier wat meer tijd voor zichzelf.
Het gezin kan ook ondersteuning van de coach vragen omtrent opvoedingsmoeilijkheden, structureren van zaken, vertrouwelijke zaken, stemmingsproblematiek, de groei naar zelfvertrouwen en acceptatie.

Coaching kan worden gecombineerd met andere hulpvormen die Prinses op de erwt biedt zoals, voor- en naschoolse dagopvang, weekend – en vakantieopvang.

Coaching voor iedereen

Coaching voor iedereen is bedoeld voor jongeren en volwassenen die zich op persoonlijk vlak verder willen ontwikkelen.
In dialoog met de coach vindt je steun, wordt je uitgedaagd, krijg je een spiegel voorgehouden, krijg je hulp bij het op een rijtje zetten van…, uit je jouw gevoelens, leer je belemmerende patronen ontdekken, ga je de rode draad in je leven zien, maak je nieuwe plannen enzovoort.